आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
बजेट ८०/८१ असार आय 06/24/2024 - 21:44 PDF icon budget.pdf
असार महिना २०८१ को आय व्यय विवरण । ८०/८१ असार आय 06/23/2024 - 17:22 PDF icon 1.0.pdf
वजेट तथा आय व्यय विवरण ८०/८१ असार आय 06/25/2023 - 18:37 PDF icon Budjet.pdf
२०७८ फागुन २१ गते सम्मको आय व्ययको विवरण ७९-८० असार आय 06/09/2023 - 11:02 PDF icon फागुन २१ गते सम्मको आय व्यायको विवरण.pdf
२०७९ पौष मसान्त सम्मको आर्थिक विवरण ७९-८० जेठ आय 06/09/2023 - 11:00 PDF icon SuTRA म.ले.प.फा.नं. २१०_0.pdf
एकिकृत वार्षिक आय / व्यय विवरण २०८० ७९-८० जेठ आय 06/04/2023 - 14:50 PDF icon आ.वि (1)1.pdf
२०८० जेठ महिना सम्मको आय/व्यय विवरण ७९-८० जेठ आय 05/31/2023 - 15:20 PDF icon Income expenditure upto jestha.pdf
०७८/०८९ फाल्गुण २१ गते सम्मको आय व्यय विवरण ७८/७९ फाल्गुन आय 07/05/2022 - 17:08 PDF icon फागुन २१ गते सम्मको आय व्यायको विवरण.pdf