सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाइ सम्वन्धमा सूचना ।

चम्पादेवी गाउपालिका, वडा कार्यलय र विषयगत शाखाबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा भए-गरेका विकास निर्माणका प्रभाकारिता एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सभाअध्यक्ष आदरणीय पालिका प्रमुख नवराज के.सि. ज्यु बाट आज उत्घाटन भएसङै समापन भएको छ ।

सूचना ।

Pages