Staff

Image Designation Email Phone
नव राज के.सी. अध्यक्ष ९८५१०६१६८४
दिला माया मगर उपाध्यक्ष 9843181983
प्रेम प्रसाद सुवेदि नि‍ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ito.champadevimun@gmail.com ९८६९०५१७२५
सराेज थापा सूचना अधिकारी तथा प्रशासन शाखा प्रमुख suchanaadhikari@champadevimun.gov.np ९८४२९३३७७९
विशाल दाहाल सुचना प्रविधि अधिकृत ito.champadevimun@gmail.com ९८५१००२९६९
रामजी दाहाल शिक्षा शाखा ito.champadevimun@gmail.com ९८५११५५०४२
वैकुण्ठ कार्की लेखापाल ito.champadevimun@gmail.com ९८४४४६८७२५
स‌जित सेन्चुरी पाचौँ ito.champadevimun@gmail.com ९८४०१६२३६७
सुरेन्द्र कुमार शाह ‍ओभरसियर ito.champadevimun@gmail.com ९८६२८२६८३९
कल्पना आचार्य चाैथो ito.champadevimun@gmail.com ९८६४३२७७९१

Pages