ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैगि‌क हिम्सा निवारण कोष सन्चालन कार्यविधी २०७७ ७८/७९ 06/27/2022 - 16:49 PDF icon jpg2pdf (4).pdf
चम्पादेवी गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 10/21/2019 - 10:08 PDF icon शिक्षाा एन लःदज.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/29/2019 - 16:07 PDF icon सहकारी एन.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 06/29/2019 - 15:59 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका.pdf
विपद जाेखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/29/2019 - 15:57 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण.pdf
स्थानिय राजपत्र कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 06/29/2019 - 15:53 PDF icon राजपत्र कार्यविधि.pdf
आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षाा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 15:40 PDF icon माध्यामिक विद्यालयको कार्यविधि.pdf
चम्पादेवी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ७४/७५ 06/29/2019 - 15:37 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
पदाधिकारी हरुको आचार संहिता सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 15:35 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
चम्पादेवी गाउँपालिकाको नर्मस र दररेट सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 06/29/2019 - 15:33 PDF icon चम्पादेवी गाउँपालिकाको नर्म र दररेट.pdf

Pages