ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र, २०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 15:26 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 14:21 PDF icon कृर्षि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 14:17 PDF icon करार कर्मचारीको कार्यविधि.pdf
एफ. एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन, २०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 14:14 PDF icon एफ.एम रेडियो कार्यविधि.pdf
उपभोत्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 14:11 PDF icon उपभोत्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन.pdf
चम्पादेवी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/29/2019 - 14:08 PDF icon आर्थिक एन.pdf
अपाङगता भएका व्यक्त्तिको परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 14:03 PDF icon अपाङगता कार्यविधि.pdf
अपाङगता भएका व्यक्त्तिको परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 14:03 PDF icon अपाङगता कार्यविधि.pdf
अपाङगता भएका व्यक्त्तिको परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 06/29/2019 - 14:03 PDF icon अपाङगता कार्यविधि.pdf

Pages